Như vậy là iOS 13 đã cập nhật được một thời gian ngắn cho người dùng iPhone. Và dĩ nhiên là có nhiều người dùng vẫn chưa biết hết các mẹo sử dụng tính năng trên iOS 13. Dưới đây là tổng hợp các mẹo sử dụng cho iOS 13 sẽ giúp bạn nâng cấp chiếc iPhone của mình lên tầm cao mới.
Đầu tiên ta chạy app Shortcuts lên, chọn mục Create Shortcut, Add Action.
Hướng dẫn tạo phím tắt cho các mục Settings để truy cập nhanh hơn trên iOS
Trong trang tiếp theo ta tìm chữ URL, nhấp vào icon URL. Tiếp theo sẽ yêu cầu chúng ta nhập vào đường link URL của phần Software Update.
Hướng dẫn tạo phím tắt cho các mục Settings để truy cập nhanh hơn trên iOS
Đây là danh sách các URL của các mục Settings
iCloud
 • iCloud: prefs:root=CASTLE
 • iCloud Backup: prefs:root=CASTLE&path=BACKUP
Wireless Radios
 • Wi-Fi: prefs:root=WIFI
 • Bluetooth: prefs:root=Bluetooth
 • Cellular: prefs:root=MOBILE_DATA_SETTINGS_ID
Personal Hotspot
 • Personal Hotspot: prefs:root=INTERNET_TETHERING
 • Personal Hotspot ⇾ Family Sharing: prefs:root=INTERNET_TETHERING&path=Family%20Sharing
 • Personal Hotspot ⇾ Wi-Fi Password: prefs:root=INTERNET_TETHERING&path=Wi-Fi%20Password
VPN
 • VPN: prefs:root=General&path=VPN
Notifications
 • Notifications: prefs:root=NOTIFICATIONS_ID
 • Notifications ⇾ Siri Suggestions: prefs:root=NOTIFICATIONS_ID&path=Siri%20Suggestions
Sounds
 • Sounds: prefs:root=Sounds
 • Ringtone: prefs:root=Sounds&path=Ringtone
Do Not Disturb
 • Do Not Disturb: prefs:root=DO_NOT_DISTURB
 • Do Not Disturb ⇾ Allow Calls From: prefs:root=DO_NOT_DISTURB&path=Allow%20Calls%20From
Screen Time
 • Screen Time: prefs:root=SCREEN_TIME
 • Screen Time ⇾ Downtime: prefs:root=SCREEN_TIME&path=DOWNTIME
 • Screen Time ⇾ App Limits: prefs:root=SCREEN_TIME&path=APP_LIMITS
 • Screen Time ⇾ Always Allowed: prefs:root=SCREEN_TIME&path=ALWAYS_ALLOWED
General
 • General: prefs:root=General
 • General ⇾ About: prefs:root=General&path=About
 • General ⇾ Software Update: prefs:root=General&path=SOFTWARE_UPDATE_LINK
 • General ⇾ CarPlay: prefs:root=General&path=CARPLAY
 • General ⇾ Background App Refresh: prefs:root=General&path=AUTO_CONTENT_DOWNLOAD
 • General ⇾ Multitasking (iPad-only): prefs:root=General&path=MULTITASKING
 • General ⇾ Date & Time: prefs:root=General&path=DATE_AND_TIME
 • General ⇾ Keyboard: prefs:root=General&path=Keyboard
 • General ⇾ Keyboard ⇾ Keyboards: prefs:root=General&path=Keyboard/KEYBOARDS
 • General ⇾ Keyboard ⇾ Text Replacement: prefs:root=General&path=Keyboard/USER_DICTIONARY
 • Settings ⇾ General ⇾ Keyboard ⇾ One Handed Keyboard: prefs:root=General&path=Keyboard/ReachableKeyboard
 • General ⇾ Language & Region: prefs:root=General&path=INTERNATIONAL
 • General ⇾ Dictionary: prefs:root=General&path=DICTIONARY
 • General ⇾ Profiles: prefs:root=General&path=ManagedConfigurationList
 • General ⇾ Reset: prefs:root=General&path=Reset
Control Center
 • Control Center: prefs:root=ControlCenter
 • Control Center ⇾ Customize Controls: prefs:root=ControlCenter&path=CUSTOMIZE_CONTROLS
Display
 • Display: prefs:root=DISPLAY
 • Display ⇾ Auto Lock: prefs:root=DISPLAY&path=AUTOLOCK
 • Display ⇾ Text Size: prefs:root=DISPLAY&path=TEXT_SIZE
Accessibility
 • Accessibility: prefs:root=ACCESSIBILITY
Wallpaper
 • Wallpaper: prefs:root=Wallpaper
Siri
 • Siri: prefs:root=SIRI
Apple Pencil
 • Apple Pencil (iPad-only): prefs:root=Pencil
Face ID
 • Face ID: prefs:root=PASSCODE
Emergency SOS
 • Emergency SOS: prefs:root=EMERGENCY_SOS
Battery
 • Battery: prefs:root=BATTERY_USAGE
 • Battery ⇾ Battery Health (iPhone-only): prefs:root=BATTERY_USAGE&path=BATTERY_HEALTH
Privacy
 • Privacy: prefs:root=Privacy
 • Privacy ⇾ Location Services: prefs:root=Privacy&path=LOCATION
 • Privacy ⇾ Contacts: prefs:root=Privacy&path=CONTACTS
 • Privacy ⇾ Calendars: prefs:root=Privacy&path=CALENDARS
 • Privacy ⇾ Reminders: prefs:root=Privacy&path=REMINDERS
 • Privacy ⇾ Photos: prefs:root=Privacy&path=PHOTOS
 • Privacy ⇾ Microphone: prefs:root=Privacy&path=MICROPHONE
 • Privacy ⇾ Speech Recognition: prefs:root=Privacy&path=SPEECH_RECOGNITION
 • Privacy ⇾ Camera: prefs:root=Privacy&path=CAMERA
 • Privacy ⇾ Motion: prefs:root=Privacy&path=MOTION\
App Store
 • App Store: prefs:root=STORE
 • App Store ⇾ App Downloads: prefs:root=STORE&path=App%20Downloads
 • App Store ⇾ Video Autoplay: prefs:root=STORE&path=Video%20Autoplay
Wallet
 • Wallet: prefs:root=PASSBOOK
Passwords & Accounts
 • Passwords & Accounts: prefs:root=ACCOUNTS_AND_PASSWORDS
 • Passwords & Accounts ⇾ Fetch New Data: prefs:root=ACCOUNTS_AND_PASSWORDS&path=FETCH_NEW_DATA
 • Passwords & Accounts ⇾ Add Account: prefs:root=ACCOUNTS_AND_PASSWORDS&path=ADD_ACCOUNT
Mail
 • Mail: prefs:root=MAIL
 • Mail ⇾ Preview: prefs:root=MAIL&path=Preview
 • Mail ⇾ Swipe Options: prefs:root=MAIL&path=Swipe%20Options
 • Mail ⇾ Notifications: prefs:root=MAIL&path=NOTIFICATIONS
 • Mail ⇾ Blocked: prefs:root=MAIL&path=Blocked
 • Mail ⇾ Muted Thread Action: prefs:root=MAIL&path=Muted%20Thread%20Action
 • Mail ⇾ Blocked Sender Options: prefs:root=MAIL&path=Blocked%20Sender%20Options
 • Mail ⇾ Mark Addresses: prefs:root=MAIL&path=Mark%20Addresses
 • Mail ⇾ Increase Quote Level: prefs:root=MAIL&path=Increase%20Quote%20Level
 • Mail ⇾ Include Attachments with Replies: prefs:root=MAIL&path=Include%20Attachments%20with%20Replies
 • Mail ⇾ Signature: prefs:root=MAIL&path=Signature
 • Mail ⇾ Default Account: prefs:root=MAIL&path=Default%20Account
Contacts
 • Contacts: prefs:root=CONTACTS
Calendar
 • Calendar: prefs:root=CALENDAR
 • Calendar ⇾ Alternate Calendars: prefs:root=CALENDAR&path=Alternate%20Calendars
 • Calendar ⇾ Sync: prefs:root=CALENDAR&path=Sync
 • Calendar ⇾ Default Alert Times: prefs:root=CALENDAR&path=Default%20Alert%20Times
 • Calendar ⇾ Default Calendar: prefs:root=CALENDAR&path=Default%20Calendar
Notes
 • Notes: prefs:root=NOTES
 • Notes ⇾ Default Account: prefs:root=NOTES&path=Default%20Account
 • Notes ⇾ Password: prefs:root=NOTES&path=Password
 • Notes ⇾ Sort Notes By: prefs:root=NOTES&path=Sort%20Notes%20By
 • Notes ⇾ New Notes Start With: prefs:root=NOTES&path=New%20Notes%20Start%20With
 • Notes ⇾ Sort Checked Items: prefs:root=NOTES&path=Sort%20Checked%20Items
 • Notes ⇾ Lines & Grids: prefs:root=NOTES&path=Lines%20%26%20Grids
 • Notes ⇾ Access Notes from Lock Screen: prefs:root=NOTES&path=Access%20Notes%20from%20Lock%20Screen
Reminders
 • Reminders: prefs:root=REMINDERS
 • Reminders ⇾ Default List: prefs:root=REMINDERS&path=DEFAULT_LIST
Voice Memos
 • Voice Memos: prefs:root=VOICE_MEMOS
Phone
 • Phone: prefs:root=Phone
Messages
 • Messages: prefs:root=MESSAGES
FaceTime
 • FaceTime: prefs:root=FACETIME
Maps
 • Maps: prefs:root=MAPS
 • Maps ⇾ Driving & Navigation: prefs:root=MAPS&path=Driving%20%26%20Navigation
 • Maps ⇾ Transit: prefs:root=MAPS&path=Transit
Compass
 • Compass: prefs:root=COMPASS
Measure
 • Measure: prefs:root=MEASURE
Safari
 • Safari: prefs:root=SAFARI
 • Safari ⇾ Content Blockers: prefs:root=SAFARI&path=Content%20Blockers
 • Safari ⇾ Downloads: prefs:root=SAFARI&path=DOWNLOADS
 • Safari ⇾ Close Tabs: prefs:root=SAFARI&path=Close%20Tabs
 • Safari ⇾ Page Zoom: prefs:root=SAFARI&path=Page%20Zoom
 • Safari ⇾ Request Desktop Website: prefs:root=SAFARI&path=Request%20Desktop%20Website
 • Safari ⇾ Reader: prefs:root=SAFARI&path=Reader
 • Safari ⇾ Camera: prefs:root=SAFARI&path=Camera
 • Safari ⇾ Microphone: prefs:root=SAFARI&path=Microphone
 • Safari ⇾ Location: prefs:root=SAFARI&path=Location
News
 • News: prefs:root=NEWS
Health
 • Health: prefs:root=HEALTH
Shortcuts
 • Shortcuts: prefs:root=SHORTCUTS
Music
 • Music: prefs:root=MUSIC
 • Music ⇾ Cellular Data: prefs:root=MUSIC&path=com.apple.Music:CellularData
 • Music ⇾ Optimize Storage: prefs:root=MUSIC&path=com.apple.Music:OptimizeStorage
 • Music ⇾ EQ: prefs:root=MUSIC&path=com.apple.Music:EQ
 • Music ⇾ Volume Limit: prefs:root=MUSIC&path=com.apple.Music:VolumeLimit
TV
 • Settings ⇾ TV: prefs:root=TVAPP
Photos
 • Photos: prefs:root=Photos
Camera
 • Camera: prefs:root=CAMERA
 • Camera ⇾ Record Video: prefs:root=CAMERA&path=Record%20Video
 • Camera ⇾ Record Slo-mo: prefs:root=CAMERA&path=Record%20Slo-mo
Books
 • Books: prefs:root=IBOOKS
Game Center
 • Game Center: prefs:root=GAMECENTER
Ở đây mình sẽ copy đường link của Software Update và dán vào mục URL này.
Hướng dẫn tạo phím tắt cho các mục Settings để truy cập nhanh hơn trên iOS
Xong nhấn dấu cộng, tìm tiếp open URLs, chọn icon Safari. Xong nhấn Done.
Hướng dẫn tạo phím tắt cho các mục Settings để truy cập nhanh hơn trên iOS
Đặt tên cho shortcut, mình đặt là Check for updates. Để đổi icon cho shortcut này thì nhấp vào biểu tượng, chọn icon có sẵn trong list, xong nhấn Done.
Hướng dẫn tạo phím tắt cho các mục Settings để truy cập nhanh hơn trên iOS
Lúc này shortcut đã được tạo trong danh sách, để add vào màn hình home thì nhấn vào nút ba chấm trên shortcut, vào tiếp menu ba chấm, chọn Add to Home Screen, xong chọn Add là xong.
Hướng dẫn tạo phím tắt cho các mục Settings để truy cập nhanh hơn trên iOS
Thành quả, để check cập nhật nhấp vào icon mới là xong.
Hướng dẫn tạo phím tắt cho các mục Settings để truy cập nhanh hơn trên iOS
Anh em có thể thao tác tương tự bằng cách thay các đường link URL khác trong danh sách nhé. Thủ thuật nhỏ tạo phím tắt cho các mục Settings, chúc anh em vui vẻ 😁.

Source: Tinh tế
Tham khảo thêm tại: https://www.macstories.net/ios/a-comprehensive-guide-to-all-120-settings-urls-supported-by-ios-and-ipados-13-1/