Nếu các bạn đang cần phiên bản Windows và Office nào mà không có dưới đây thì hãy comment cho mình biết nhé. Mình sẽ cố gắng tìm và gửi link tới các bạn sớm.

1️⃣ Windows 10 (Home + Pro)

32bit: https://www.fshare.vn/file/3LG7DYFYCJE3
64bit: https://www.fshare.vn/file/LG8GD6GIVL4H

2️⃣ Windows 8.1 (Home + Pro)

32bit: https://www.fshare.vn/file/I9JM7UGGNO36
64bit: https://www.fshare.vn/file/TTBU4PV2B4EF

3️⃣ Office 2019 Pro Plus

– Retail:

32bit + 64bit: https://www.fshare.vn/file/1ZN1TSBTVQSG

4️⃣ Office 2016 Pro Plus

– Retail:

32bit + 64bit: https://www.fshare.vn/file/JRZCFSJYZTUK

– Volume:

32bit: https://www.fshare.vn/file/YSQ1P6FFJ6WS
64bit: https://www.fshare.vn/file/NKOEMQLF3W28

5️⃣ Office 2013 Pro Plus

– Retail:

32bit: https://www.fshare.vn/file/FZGZBA7WODKF
64bit: https://www.fshare.vn/file/LABJHIS7AMXK

– Volume:

32bit: https://www.fshare.vn/file/VF8LZZN341IA
64bit: https://www.fshare.vn/file/EOV2FNQFOSQZ

6️⃣ Office 2010 Pro Plus

– Retail:

32bit: https://www.fshare.vn/file/5FGR68DW6TD4
64bit: https://www.fshare.vn/file/K15C1UWQP31J

– Volume:

32bit: https://www.fshare.vn/file/CDLM37JTAN4B
64bit: https://www.fshare.vn/file/FY95NMT2HZA3