Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn tạo thêm tiện ích Blogger bổ sung chức năng để xếp hạng các bài viết của bạn trong Blogger giúp blog bạn được chuyên nghiệp hơn.
Như bạn biết rằng blogger không hỗ trợ bất kỳ loại cơ sở dữ liệu nào. Vì vậy, mình sẽ sử dụng trang web của bên thứ ba để thực hiện điều này. Tiện ích này cung cấp cho trang web của bạn giao diện cao cấp ngay cả khi nó được thực hiện trên blogger CMS.

Vì vậy, nếu bạn muốn thêm hệ thống bắt đầu này vào blog blogger của mình, hãy làm theo các bước được hướng dẫn dưới đây.

Hướng dẫn thực hiện

 1. Đi đến https://widgetpack.com và tạo một tài khoản.
 2. Sao chép ID được cấp cho bạn trên https://widgetpack.com.
 3. Bây giờ đi đến Bảng điều khiển Blogger
 4. Đi đến Phần chủ đề và nhấn Chỉnh sửa HTML
 5. Bây giờ sao chép mã được cung cấp dưới đây và dán nó dưới thẻ <data:post.body/> Tuy nhiên trong mẫu sẽ có nhiều đoạn nên bạn cần xác định đâu là phần trong bài viết.
 6. <style>
  #wpac-rating{margin-top:10px;font-family:Roboto,sans-serif;font-size:14px;line-height:1}
  .wp-r .wp-rating-score,.wp-r .wp-rating-stars{vertical-align:-2px;}
  </style>
  <div id="wpac-rating"></div>
  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
  wpac_init = window.wpac_init || [];
  wpac_init.push({widget: 'Rating', id: 19144, color:'ff9800', html: 'User Rating: {{=it.rating}} {{=it.stars}} {{?it.count>0}}Up to the present {{=it.count}} voted. {{?}}'});
  (function() {
    if ('WIDGETPACK_LOADED' in window) return;
    WIDGETPACK_LOADED = true;
    var mc = document.createElement('script');
    mc.type = 'text/javascript';
    mc.async = true;
    mc.src = 'https://embed.widgetpack.com/widget.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(mc, s.nextSibling);
  })();
  //]]>
  </script>
  Thay thế văn bản được tô sáng bằng ID của bạn.
 7. Lưu chủ đề lại
Một điều bạn nên nhớ là trang web bên thứ ba mà mình đã sử dụng chỉ cho phép bạn thêm một trang web. Trang web này cũng bao gồm một số plugin hoặc widget khác có thể giúp bạn và thêm các chức năng mới vào blog blogger hoặc trang web wordpress của bạn. Đây là một số plugin được cung cấp bởi trang web bên thứ ba này:
 • Plugin xếp hạng sao
 • Comment Plugin
 • Review Plugin
Chúc bạn thành công! Nếu có thắc mắc hãy bình luận phía dưới, mình sẽ hỗ trợ thực hiện.