Bạn sẽ tìm thấy các phông chữ theo mọi phong cách để có được các dòng nước sáng tạo với các phông chữ được chọn bằng tay bao gồm Basic, Script, Headline, Creative, Modern và thú vị chỉ để đặt tên cho một vài loại.
Cung cấp cho các dự án của bạn hiệu ứng văn bản 3D tuyệt đẹp thực sự thu hút sự chú ý của mọi người. Sử dụng 3D Text Studio với bất kỳ 3000 Phông chữ Sáng tạo hoặc bất kỳ phông chữ nào của riêng bạn để tạo các biểu ngữ, áp phích, bản tin 3D ấn tượng và hơn thế nữa.

Tính năng Summitsoft Creative Fonts 3D v10

  1. Tạo Phông chữ 3D: hơn 3.000 Phông chữ OpenType và phần mềm 3D.
  2. Phong cách và sự đa dạng: bạn sẽ tìm thấy các phông chữ theo mọi kiểu để có được các dòng nước sáng tạo với các phông chữ được chọn bằng tay bao gồm Basic, Script, Headline, Creative, Modern và thú vị chỉ để đặt tên cho một vài loại.
  3. 100 Phần trăm duy nhất: Phông chữ sáng tạo được thiết kế bằng tay bởi xưởng đúc phông chữ riêng của chúng tôi, vì vậy mỗi phông chữ là duy nhất.
  4. Sử dụng chúng mọi lúc mọi nơi: Phông chữ sáng tạo tương thích với tất cả các ứng dụng của bạn, cộng với tất cả chúng đều được cấp phép thương mại để bạn có thể cảm thấy tự tin khi sử dụng chúng trong bất kỳ dự án nào.
  5. Bộ ký tự đầy đủ: mỗi phông chữ tự hào có một bộ ký tự đầy đủ, bao gồm tất cả các ký hiệu tiếng nước ngoài và quốc tế và các ký tự đặc biệt.
  6. Hình ảnh nghệ thuật bảng chữ cái: bao gồm trong Creative Fonts 3D là hơn 2.000 hình ảnh nghệ thuật bảng chữ cái được sắp xếp để sử dụng trong bất kỳ dự án nào.

Tải Summitsoft Creative Fonts 3D v10

Download