Enfold là một chủ đề blogger tạp chí tìm kiếm cao cấp và được thiết kế chuyên nghiệp. Lần này chúng tôi đã đưa ra thiết kế thân thiện với giao diện người dùng mới nhanh nhất và ưa nhìn. Sau khi phát hành thành công Magma, Bpress và Techpro, chúng tôi sẽ phát hành chủ đề blogger thân thiện với SEO siêu nhanh này với các tùy chọn tùy chỉnh đa chức năng và nâng cao hơn. Được tải với các bài đăng nổi bật khác nhau, nó giúp bạn tạo ra một blog tuyệt đẹp nhìn phù hợp với bất kỳ tin tức hoặc tạp chí blog thích hợp. Nó dựa trên thế hệ mới nhất của blogger và có loại tiện ích bình luận mới. Hầu hết các tính năng đều tương thích với bố cục và bạn có thể tùy chỉnh hầu hết mọi thứ.
Features Availability
Responsive True
Google Testing Tool Validator True
SEO Friendly True
Mobile Friendly True
404 page True
Loading Speed True
Featured Post True
Sticky Menu True
7 Types of Featured Widgets True
Full Width Post Layout True
Auto Read More With Thumbnail True
Ads Ready True
Two types of menu True
Multi Dropdown Menu True
Mega Menu True
Search Widget True
Colourful Social Widgets True
Related Posts with Thumbnail True
Social Share Button True
Email Newsletter Widget True
3 Types of Comments True
Recent Post Widget True
Label Post Widget True
Random Post Widget True
Detailed Documentation True
Video Documentation True
Widget Codes (Premium) True