Là một chủ đề WordPress cao cấp cho các cơ quan tin tức, trang web du lịch, tạp chí kinh doanh, công thức nấu ăn, tin tức tiền điện tử, tạp chí sức khỏe, trang web công nghệ và tất cả các loại trang web xuất bản hoặc đánh giá. Vinkmag hiện đã hỗ trợ RTL, vì vậy bây giờ bạn có thể sử dụng chủ đề của chúng tôi bằng tiếng Ả Rập, tiếng Do Thái, tiếng Kurd, tiếng Urdu, tiếng Ba Tư và tiếng Syriac.