Nếu bạn chỉ đơn giản muốn học lập trình python, bạn vẫn có thể tham khảo phần hướng dẫn về ngôn ngữ python của khóa học lập trình python này để hiểu tổng quan. Ngược lại, nếu bạn là người mới học lập trình và muốn học chi tiết cụ thể nhất về ngôn ngữ python, tôi khuyên bạn nên xem qua khóa học này sẽ phù hợp hơn.

Xem video hướng dẫn Python cho người mới bắt đầu từ A – Z tại đây (Thời gian: 6h14p)