Studylms - Giáo dục LMS & Khóa học Chủ đề Tải xuống miễn phí v.1.4 - ThemeForest | Studylms v1.4 - Giáo dục LMS & Khoá học Chủ đề là một chủ đề giáo dục WordPress. Đối với bất kỳ công ty giáo dục, giảng dạy và học tập, bạn có thể tạo một trang web. Trong một vài bước bạn có thể thiết lập trang web của bạn. Chúng tôi đã đưa vào đó các khối cần thiết của Visual Composer. Chủ đề WordPress bao gồm plugin thanh trượt bán chạy nhất, Slider Revolution và trình xây dựng tuyệt vời của Trình soạn thảo trực quan WordPress WordPress.