Chia sẻ Art Cận
Tác giả Sưu tầm
Số lượng 32
Loại RAW (CR2)
Preset Có (2)
Một số hình ảnh Stock đã được Retouch & Blend bởi @Art Cận