Nó dựa trên công cụ xây dựng trang nhất Elementor và Revolution Slider, nó được thiết kế đẹp mắt để mang lại trải nghiệm người dùng tốt nhất mà bạn yêu thích. Nó phù hợp với nhiều loại hình kinh doanh trực tuyến như Tiếp thị trực tuyến, Đại lý SEO, Tiếp thị kỹ thuật số, Trang web truyền thông xã hội. Upturn có nhiều trang tích hợp, chẳng hạn như trang dịch vụ, trang danh mục đầu tư, nghiên cứu trường hợp và trang giá.