Nó được thiết kế cho một trường nghệ thuật đương đại, trường âm nhạc, lớp học nghệ thuật trẻ em xinh đẹp, phòng nghệ thuật mới, và bất kỳ cơ quan cộng đồng sáng tạo, blog, cửa hàng, vv Chủ đề phù hợp cho các bài học riêng cũng như các lớp học nhóm công ty. Rythmo WordPress Theme tương thích với các Cuộc hẹn được đặt trước của plugin để cho phép bạn xây dựng lịch trình dịch vụ của riêng mình và cho phép sinh viên của bạn đặt lớp. Chủ đề này hỗ trợ Dòng thời gian nội dung, đây là một điểm cộng lớn nếu bạn đang cố gắng xây dựng một trang web kinh doanh loại này bởi vì với plugin này, bạn có thể thông báo cho học sinh của mình về những gì xảy ra trong trường học của bạn.