Plugin Camera Raw 11.3 installer là một plugin cho Photoshop mạnh mẽ, nó cung cấp cho bạn một công cụ để nhanh chóng truy cập vào các định dạnh ảnh thô. Phiên bản Adobe Camera Raw đã hỗ trợ các file ở nhiều định dạng, và mở được những định dạng ảnh mới nhất.

Hướng dẫn cài đặt cho windown

  • Thoát khỏi tất cả các ứng dụng Adobe.
  • Bấm đúp vào tệp .zip đã tải xuống để giải nén.
  • Bấm đúp vào tệp .exe để bắt đầu  quá trình cài đặt.
  • Thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình.
  • Khởi động lại các ứng dụng Adobe của bạn.

Hướng dẫn cài đặt cho hệ điều hành Mac

  • Thoát khỏi tất cả các ứng dụng Adobe.
  • Bấm đúp vào tệp .zip để giải nén nó.
  • Bấm đúp vào tệp .pkg để bắt đầu trình cài đặt.
  • Thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình.
  • Khởi động lại các ứng dụng Adobe của bạn
Nếu bạn vẫn chưa thể cập nhật thành công trình Camera Raw cho các ứng dụng Adobe CC 2017 hoặc CC 2019, hãy sử dụng trình cài đặt Camera Raw 11.3 bên dưới. Đối với các ứng dụng Adobe Creative Cloud từ CC 2014 hoặc CC 2015 các bạn có thể cài bằng trình cài đặt Camera Raw 10.5