Oxelar là một chủ đề mới cho cửa hàng thời trang với thiết kế hiện đại. Chủ đề này bao gồm nhiều tính năng tuyệt vời như menu lớn, thanh trượt, trình tạo trang, xem nhanh sản phẩm, danh sách mong muốn, so sánh, thu phóng. Nó phù hợp cho cửa hàng thời trang của bạn. Bạn có thể hiển thị sản phẩm của mình theo những cách hay như thanh trượt băng chuyền, tab. Với thanh trượt logo thương hiệu, bạn có thể hiển thị nhãn hiệu sản phẩm của mình trên trang chủ. Hiển thị lời chứng thực của khách hàng, tin tức mới nhất về cửa hàng của bạn. Chủ đề cũng bao gồm một số trang được xác định trước như về chúng tôi, liên hệ với chúng tôi, các dịch vụ của chúng tôi. Nó sẽ giúp bạn xây dựng trang web của bạn trong một thời gian ngắn.
Oxelar v1.2.1 - Chủ đề WordPress thời trang
Chủ đề này bao gồm nhiều tính năng tuyệt vời như menu mega, thanh trượt, trình tạo trang, xem nhanh sản phẩm, danh sách mong muốn, so sánh, phóng to. Nó hoàn hảo cho cửa hàng thời trang của bạn. Bạn có thể sử dụng những cách hay để hiển thị sản phẩm của mình như thanh trượt băng chuyền, tab. Bạn có thể hiển thị nhãn hiệu sản phẩm của mình trên trang chủ với thanh trượt logo thương hiệu. Hiển thị lời chứng thực cho khách hàng, cửa hàng của bạn tin tức mới nhất.