NewsPlus - Tin tức và Tạp chí chủ đề WordPress Tải xuống miễn phí v3.4.1 - ThemeForest | NewsPlus v3.4.1 - Theme / Editorial WordPress Theme (ngày 21 tháng 2 năm 2019) là một chủ đề WordPress đa mục đích nổi bật, được thiết kế đặc biệt cho tạp chí trực tuyến, blog công thức thực phẩm, blog công nghệ hoặc tốt nhất cho tin tức và biên tập. Thiết kế web cao cấp này rất sẵn sàng cho võng mạc, đáp ứng đầy đủ và có hỗ trợ tuyệt vời cho chiều rộng bố cục do người dùng xác định.
News Plus v3.4.1 cũng bao gồm bản địa hóa ngôn ngữ, hỗ trợ RTL, Tối ưu hóa nâng cao cho SEO và Định dạng vi mô, mẫu tùy chỉnh, tiện ích tùy chỉnh, định dạng bài đăng, mã ngắn trong trình chỉnh sửa trực quan, tùy chọn chủ đề và nhiều tính năng thân thiện với người dùng khác. Nó đã được xây dựng với các tiêu chuẩn mã hóa mới nhất và trọng lượng nhẹ có thiết kế sạch sẽ. hơn nữa, mẫu được hình dung để cung cấp cho bạn một giải pháp lâu dài và mạnh mẽ nhất cho các dự án trực tuyến.