Kings & Queens - Chủ đề tái hiện lịch sử WordPress Tải xuống miễn phí v.1.1 - ThemeForest | Kings & Queens v1.1 - Theme WordPress tái hiện lịch sử là một thiết kế cao cấp của tái hiện thời trung cổ. Nếu bạn đang chạy một loạt các tác phẩm tái hiện thời trung cổ và cần quảng cáo chúng trên Internet, hoặc bạn chỉ là một người hâm mộ giải trí lịch sử, hoặc bạn là một người tái lập chính mình và bạn đang cố gắng tạo một tài nguyên trực tuyến với tất cả mọi thứ, chủ đề Kings & Queens WordPress là lựa chọn hoàn hảo. Chủ đề hoàn toàn đáp ứng và sẵn sàng cho võng mạc. Cho dù người dùng của bạn sử dụng thiết bị nào để duyệt, trang web của bạn luôn trông tuyệt vời và hoạt động tốt.