Java là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng (OOP) và dựa trên các lớp (class). Khác với phần lớn ngôn ngữ lập trình thông thường, thay vì biên dịch mã nguồn thành mã máy hoặc thông dịch mã nguồn khi chạy, Java được thiết kế để biên dịch mã nguồn thành bytecode, bytecode sau đó sẽ được môi trường thực thi chạy.

Trong khóa học “Lập trình Java từ cơ bản đến nâng cao” này, bạn sẽ được học về lập trình java từ những bài học cơ bản nhất cho đến những bài học nâng cao hơn, kết hợp với những bài tập theo từng phần sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về bài học và nâng cao kỹ năng lập trình của mình.

Bạn sẽ học được gì từ khóa học

  • Nắm vững các kiến thức cơ bản.
  • Cải thiện tư duy logic của bạn.
  • Phát triển kỹ năng lập trình của bạn bằng cách thực hành các bài tập từ khóa học. 

Yêu cầu khóa học

  • Máy tính Windows, Mac hoặc Linux.
  • Bạn phải cài đặt trình soạn thảo JDK và IntelliJ IDEA để thực hành.

Khóa học này dành cho ai

  • Khóa học dành cho những người không có kiến ​​thức lập trình.
  • Dành cho những người muốn lấy lập trình làm nghề nghiệp của họ.
  • Và dành cho những người muốn cải thiện kỹ năng của mình.

Download Khóa Học Java

Google Drive