Kasandra - Một chủ đề Blog và Cửa hàng đáp ứng Tải xuống miễn phí v.1.0.0 - ThemeForest | Kasandra v1.0.0 - Một chủ đề Blog và Cửa hàng đáp ứng đi kèm với thiết kế sạch sẽ, không có nhiều tùy chọn, cấu trúc nhanh và nhẹ, nhưng vẫn có thể tùy chỉnh và linh hoạt. Bắt đầu mệt mỏi với các chủ đề quái vật nặng, cần thiết kế trang web dễ cài đặt? Sự lựa chọn của bạn là Kasandra! Chia sẻ suy nghĩ / ý tưởng / câu chuyện của bạn, kết nối với các mạng xã hội, cho phép nhận xét từ công chúng, tăng mức độ phổ biến của Kasandra trộm! Kasandra WP Theme sử dụng các tính năng quản lý nội dung WordPress gốc để chuyển bất kỳ trang web hiện có nào sang Kasandra một cách nhanh chóng và dễ dàng.