Làm sao để xóa tất cả các bài viết trên group? Làm sao để quản trị các bài viết trên group? Làm sao để chống spam bài viết trên group? Hay đại loại là làm sao để quản lý các bài viết chờ duyệt trên Facebook Group hiệu quả đang là những câu hỏi được Marketer đề cập nhiều nhất trong thời gian qua.
Có rất nhiều bài viết hướng dẫn chúng ta về vấn đề này, tuy nhiên lại không cập nhật liên tục khiến khá nhiều bạn gặp vấn đề trong việc thực hiện hành động xóa hàng loạt pending post trên Facebook Group. Vậy còn chần chờ gì mà không theo dõi và làm theo bài viết dưới đây để thực hiện điều này.

Chính vì vậy hôm nay mình share cho các bạn một đoạn code nhỏ giúp xóa các bài viết đang chờ duyệt (pending post) trong group facebook một các nhanh chóng sau khi đã duyệt các bài cần duyệt.


Bước 1: Để chạy code này bạn cần sử dụng máy tính, truy cập vào link duyệt bài viết của group mình quản lí https://www.facebook.com/groups/[tên hoặc id group]/pending/


Bước 2: Tìm đến class name của biểu tượng Từ chối bằng công cụ Kiểm tra phần tử của trình duyệt.
Từ chối
Từ chối
Bước 3: Chuyển sang tab Console của trình duyệt và dán code sau vào.
var count_del = 0; 
var count_confirm = 0; 

var click_del = function () {
  //nút 'x', class: img sp_mDQtZip3VDG sx_b2d093 -> class này là lúc hiện tại mình share code, về sau có thể facebook sẽ đổi lại
  var inputs_del = document.getElementsByClassName('img sp_mDQtZip3VDG sx_b2d093'); 
  for(var i=0; i<inputs_del.length;i++) {
    if ( i == 10) { break; };
    count_del++;
    console.log("Click Delete " + count_del);
    inputs_del[i].click(); 
  };
};

var click_confirm = function () {
    //Click vào nút 'Xác nhận'
		var inputs_confirm = document.getElementsByClassName('_42ft _4jy0 layerConfirm uiOverlayButton _4jy3 _4jy1 selected _51sy'); 
    for(var i=0; i<inputs_confirm.length;i++) {
      if ( i == 10) { break; };
      count_confirm++;
      inputs_confirm[i].click();
		  console.log("Click Confirm " + count_confirm);
    };
};  

var click_ok = function () {
    //Click nút 'OK' sau khi xóa bài viết, giờ thì không còn bước này nữa
		var inputs_confirm = document.getElementsByClassName('_42ft _4jy0 layerCancel uiOverlayButton _4jy3 _4jy1 selected _51sy'); 
    for(var i=0; i<inputs_confirm.length;i++) {
      if ( i == 10) { break; };
      inputs_confirm[i].click();
		  console.log("Click OK ");
    };
}; 

var interval_del = setInterval( function () { click_del() }, 8000);
var interval_confirm = setInterval( function () { click_confirm() }, 3000);
var interval_ok = setInterval( function () { click_ok() }, 8000);

//Tự động kéo chuột đến cuối trang để tải thêm các bài viết đang chờ
var interval_bottom_page = setInterval( function () { window.scrollTo(0,document.body.scrollHeight) }, 30000);
Nhớ chỉnh sửa class name của nút Từ chối để code hoạt động.
Quá trình diễn ra
Quá trình diễn ra