Gridlove - Creative Grid Style News & Magazine WordPress Tải xuống miễn phí v.1.8.0 - ThemeForest | Gridlove v1.8.0 - Chủ đề WordPress Tạp chí & Tạp chí Phong cách Lưới Sáng tạo (Được tạo vào ngày 22 tháng 3 năm 2019) là một chủ đề WordPress theo phong cách lưới sáng tạo nhất đi kèm với sự tập trung hoàn toàn vào các trang web tin tức và tạp chí. Bằng cách có nhiều bố cục và mẫu được xác định trước, bạn sẽ có một trang web đặc biệt và chạy ngay lập tức - không cần mã hóa! Như mọi khi, Nhà phát triển đã chuẩn bị một trang web demo đầy đủ tính năng