Thông tin bản ghost Windows 10 Enterprie LTSC 2019

 • Được giữ nguyên gốc không lược bỏ thành phần nào của win nhằm mang đến đầy đủ tính năng và sự ổn định.
 • Máy cấu hình thấp và máy bàn, laptop chạy tốt, nhanh mượt mà và ổn định
 • Bản này mình cài một số soft cơ bản hỗ trợ chơi games
 • Chưa tích hợp driver, tự cập nhật driver onlie
 • Win tự @ctive trong quá trình cài đặt, nễu nhã Mã thì bạn vào ổ C:\@ctive
 • Có các bản fix full disk hỗ trợ them cho bạn nào bị hiện tượng full disk C:\@ctive\Fix full disk
 • Tinh chỉnh Registry và tinh chỉnh Services để tối ưu hóa hệ thống.
 • Đã fix lỗi fulldisk triệt để nên yên tâm sử dụng

Một số soft được cài

 • WinRAR 5.60 Final(x86-64bit) đã cr@ck
 • Unikey43RC3-180702-win64+86
 • Adobe Flash Player (ActiveX 29.0, Plugin 29.0) tự update
 • Full Font đủ loại không bị lỗi phông chữ
 • K-Lite Codec MegaPack 14.5.5 full
 • Microsoft Office 2016 bao gồm: (Excel 2016, Word 2016, Point2016, Outlook 2016).
 • Foxit_Phantom_PDF_Suite_v2.2.4.225
 • java-8u181 Update-586
 • Temviewer 12 tự up lên các phiên bản cao hơn

Hỗ trợ hệ thống (cài đặt) và chơi (game) tốt hơn

 • Dotnetfx.. (Đã kích hoạt Net 3.5.0 full)
 • Microsoft visual C++ 2005 Redistributable-x86 8.0.61001
 • Microsoft visual C++ 2008 Redistributable-x86 9.0.21022
 • Microsoft visual C++ 2010 Redistributable-x86 10.0.30319
 • Microsoft visual C++ 2012 Redistributable-x86 11.0.60610
 • Microsoft visual C++ 2013 Redistributable-x86 12.0.21005
 • Microsoft visual C++ 2015 Redistributable-x86 13.0.21006
 • Microsoft visual C++ 2005 Redistributable-x64 8.0.61001
 • Microsoft visual C++ 2008 Redistributable-x64 9.0.21022
 • Microsoft visual C++ 2010 Redistributable-x64 10.0.30319
 • Microsoft visual C++ 2012 Redistributable-x64 11.0.60610
 • Microsoft visual C++ 2013 Redistributable-x64 12.0.21005
 • Microsoft visual C++ 2015 Redistributable-x64 13.0.21006
 • Microsoft visual C++ 2017 Redistributable-x64 14.10.25008

Một số hình ảnh bản Ghost

Ghost win 10 Enterprie LTSC 2019 Full Soft
Ghost win 10 Enterprie LTSC 2019 Full Soft
Ghost win 10 Enterprie LTSC 2019 Full Soft
Ghost win 10 Enterprie LTSC 2019 Full Soft

DOWLOADING File MBR và UEFI

32bit: MD5: 8BFBA233FEDA636E9281B6FB818A5A42
64bit: MD5: 86E9372EDA8999A2FF6FF338415C14BE
64bit UEFI: MD5: 81C7C559254F447F897F79C0736C2CF7