Nó đi kèm với Visual Composer, plugin tuyệt vời được phát triển bởi WP Bakery, bổ sung công cụ kéo và thả vào WordPress Theme. Cố vấn được phát triển bởi các chuyên gia. Mỗi dòng mã rất sạch sẽ và dễ dàng mở rộng. Theme WordPress WordPress bao gồm 7 bảng màu cơ bản, nếu bạn không muốn sử dụng bảng màu mặc định, nơi bạn có thể dễ dàng sử dụng màu của riêng mình cho toàn bộ trang web của mình.