Nên sử dụng trình nhập bản demo này trên bản cài đặt sạch cho WordPress. Không có thêm tệp từ XML và cài đặt demo tẻ nhạt. Chỉ cần chọn chủ đề và nhập Revolution Slider và Widgets và bạn đã sẵn sàng để đi. Chủ đề thương mại điện tử Fashion Stormer là một Cửa hàng may mặc tối thiểu tập trung vào một bố cục đơn giản mà hiện đang là mốt. Mẫu có thể được tìm thấy trong trình nhập bản demo của chúng tôi chỉ bằng một cú nhấp chuột. Điều này có nghĩa là trong vòng chưa đầy 5 phút, bạn sẽ có bất kỳ bố cục nào và sẵn sàng.