Plugin này bao gồm nhiều tính năng khác nhau để chỉnh sửa chân dung, có thể nhanh chóng được áp dụng để làm đẹp ảnh chân dung, phù hợp với ảnh chụp trong studio và làm da tuyệt vời, và xử lý hậu kỳ chân dung một cách nhanh chóng…

Tải Delicious Retouch 5.0 V6.5


Hướng dẫn cài đặt

1:  Chỉnh sửa file hosts theo đường dẫn

- Đối với Windows: C:\Windows\System32\Drivers\etc\hosts
- Copy file host ra desktop -> open with notepad hoặc wordpad.
- Thêm 2 dòng này vào file hosts.
127.0.0.1 www.checksite.us
127.0.0.1 photoshopchef.com
- Save file host lại. chọn định dạng là all file. xong copy lại chỗ cũ

2: Mở photoshop lên, mở DR lên chọn Buy/Enter license key

Sau đó nhập Product key sau: KG9999999999L8000000 và nhấn Submit.

Hướng dẫn cài đặt Delicious Retouch 5.0 V6.5

Bước 1: Giải nén file vừa tải về ở trên. Sau đó copy folder DeliciousRetouch 5 theo đường dẫn:
  • Windows x64:C:/Program Files(x86)/CommonFiles/Adobe/CEP/extensions/
  • Windows x32:C:/Program Files/CommonFiles/Adobe/CEP/extensions/
Bước 2: Mở Photoshop lên và mở Delicious Retouch: Windows > Extensions > DR5-V6

Một số bạn sẽ bị lỗi do chạy file reg khi copy xong.
Một số bạn sẽ bị lỗi do chạy file reg khi copy xong.
Một số bạn sẽ bị lỗi do chạy file reg khi copy xong.
Cập nhật file reg cho mọi người khi mọi người cài bị lỗi:
Mega