Bạn muốn tạo một trang web đa khái niệm WordPress sáng tạo tuyệt vời? Sick của các chủ đề đang được thử nghiệm và đánh giá? Chọn MỘT chủ đề có thể được sử dụng để tạo trang web bạn cần.

Tính năng, đặc điểm:

 • Hơn 600 phông chữ của Google
 • Nhiều biến thể tiêu đề
 • Chủ đề khung Redux
 • Các thành viên
 • Ảnh động CSS bắt mắt
 • Nhiều màu sắc và da trong suốt
 • Biểu mẫu liên hệ PHP-Ajax
 • Biểu tượng phông chữ thay vì hình ảnh
 • Tương thích với: Mẫu liên hệ 7
 • Tối ưu hóa cho tốc độ cao
 • Tài liệu tốt
 • Cập nhật vĩnh viễn
 • Trình nhập một lần nhấp
 • Nhiều Widget tùy chỉnh và nhiều hơn nữa
 • Nhanh chóng và dễ dàng để sử dụng
 • Kiểu chữ tuyệt vời