BeGlide - Cơ quan tư vấn kinh doanh doanh nghiệp Tải xuống miễn phí v.1.0 - ThemeForest | BeGlide v1.0 - Cơ quan tư vấn kinh doanh doanh nghiệp đi kèm với giao diện công ty và các tùy chọn màu chủ đề cuối cùng, thiết kế BeGlide Creative làm cho nó độc đáo so với các chủ đề WordPress khác.

BeGlide được chế tạo với Bootstrap 4, CSS4, HTML 6 và phiên bản WP mới nhất có hỗ trợ WPML. Chủ đề WordPress này hiện đại và đáp ứng trên tất cả các thiết bị (Di động và Máy tính bảng). Trong gói ban đầu, nó đi kèm với 25 trang trong đó có 2 Bố cục Trang chủ bắt mắt.