Chia sẻ đến các bạn Khóa Học Adobe Premiere Pro CC 2019 Edit Amazing Vlogs with Brad từ cơ bản đến nâng cao. Đây là khóa học từ Udemy – Một trang web học tập online nổi tiếng. Giúp các bạn có thể học tập và nâng cao trình độ của mình.

Bạn sẽ học được gì từ khóa học:

  • Chiến lược thiết thực để tạo video tuyệt vời cho YouTube, Amazon Prime, Roku, v.v

Yêu cầu khóa học:

  • Adobe Premiere Pro CC (Ưu tiên) – CS3, CS4, CS5, CS6 (không thành vấn đề)
  • Tải xuống đoạn phim mẫu trong khóa học (liên kết được cung cấp)

Khóa học này dành cho ai:

  • Bất cứ ai muốn học về Premiere CC.

Download Khóa Học Adobe Premiere Pro CC 2019

Download
Via: SiêuShare