Bạn muốn có một ánh sáng lung linh tinh tế hay một số hiệu ứng hào nhoáng, các Overlays hiệu ứng lăng kính miễn phí này có mọi thứ bạn cần để thêm một số hiệu ứng lăng kính thủy tinh sang trọng vào video của bạn.
Điều gì nếu bạn muốn thêm hiệu ứng cho dự án của bạn? Hoặc có thể bạn muốn thêm một ánh sáng tinh tế để làm nổi bật cảnh của bạn? Những lớp phủ này chỉ là những gì bạn cần.
35 Overlays hiệu ứng lăng kính miễn phí
35 Overlays hiệu ứng lăng kính miễn phí 
35 Overlays hiệu ứng lăng kính miễn phí
35 Overlays hiệu ứng lăng kính miễn phí 
Google Drive