Tool này giúp mọi người dễ dàng kích hoạt tất cả phiên bản Windows cũng như Office theo cách đáng tin cậy nhất.

Teamos Activator

 • Windows XP
 • Windows VistaE
 • Windows 7
 • Windows 8
 • Windows 8.1
 • Win10 Pre-Release
 • Tất cả phiên bản Win 10
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2012
 • Windows Server 2012 R2 / 2016 TP
 • Windows Server 2016 Next-Gen
 • Office 2010
 • Office 2013
 • Office 2016 / 365

Yêu cầu khi cài đặt

 • Đã cài đặt .NET 4.0 – Windows 8 trở lên không cần cài đặt.
 • Phải có kết nối mạng để xác nhận kích hoạt với Microsoft.

Tích hợp bao gồm

 • Hwidgen: active bản quyền kỹ thuật số key Windows 10 pro.
 • Windows 10 Digital License C#: chuyên kích hoạt bản quyền số ,key Windows 10.
 • Re-Loader: chuyên kích hoạt Windows 7 active xong phải khởi động lại nhé.
 • Ra1nAct1vat0r: Windows, Office active hết

Cập nhật mới trong phiên bản này

 • System info gadget
 • Chek is it Activation succesfull
 • Unnecessary apps have be removed
 • Windows 10 Digital License C# V2.8.0 Multilingual
Chả biết dịch sao để nguyên vậy :D

Người sản xuất

 • @D4rkDeMoN and @tomeCar​ File Size: 26.3MB

Download Teamos Activator

Hướng dẫn sử dụng Teamos Activator

Tải chương trình về ở link trên về, nếu virus có báo thì tạm thời tắt trình diệt virus đi hoặc thêm file v7.exe vào white list trong trình diệt virus của bạn.