Mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính ở Việt Nam ?

Mã bưu chính ở Việt Nam là 1 dãy số bao gồm 6 chữ số, trong đó hai chữ số đầu tiên xác định tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, hai chữ số tiếp theo xác định mã quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, số tiếp theo xác định phường, xã, thị trấn và số cuối cùng xác định thôn, ấp, phố hoặc đối tượng cụ thể.
Những mã như +84, 084 đó là mã điện thoại quốc gia Việt Nam chứ không phải mã bưu chính, rất nhiều người nhầm lẫn về việc này.

Mã bưu chính của quốc gia Việt Nam là bao nhiêu ?

Việt Nam không có mã bưu chính cấp quốc gia. Khi có nhu cầu gửi hay nhận hàng hóa, bưu phẩm, bạn có thể ghi trực tiếp mã bưu chính tỉnh/thành mà bạn đang sinh sống. Ở trang này, mình sẽ cung cấp cho bạn mã bưu chính chính xác của 63 tỉnh tháng trên cá nước (theo Bưu chính Việt Nam thuộc tập đoàn VNPOST).

Quy định đánh Zipcode Việt Nam

Mã bưu chính quốc gia bao gồm t​ập hợp 05 (năm) ký tự số:

  • Ký tự đầu tiên xác định Mã vùng từ 0-9 02
  • Ký tự đầu tiên xác định tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 03 hoặc 04
  • Ký tự đầu tiên xác định quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương. 05
  • Ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia.
Quy định đánh Zipcode Việt Nam
Quy định đánh Zipcode Việt Nam
Bạn có thể tra cứu mã bưu chính quốc gia tại các trang thông tin điện tử: http://mabuuchinh.vn hoặc http://postcode.vn Trên đây là thông tin về Mã bưu chính, mã Zip Code Việt Nam 2019, hi vọng sẽ giúp bạn nhanh chóng xác định tên tỉnh thành hoặc quận, huyện nơi bạn sinh sống và chọn Bưu Cục để lấy mã.