Quyển sách này sẽ hướng dẫn bạn từ cơ bản đến chi tiết để phát triển các ứng dụng IOS. Bạn sẽ bắt đầu với việc tìm hiểu các khái niệm cơ bản nhất của React.js. Sau đó, tiếp tục là việc Setup React Native và tiến hành tìm hiểu sâu hơn, kỹ lưỡng hơn về các ứng dụng React Native.
Bạn cũng sẽ đọc hướng dẫn về Flux architecture, tìm hiểu về sự khác biệt của nó so với MVC cũng như bạn sẽ sử dụng nó trong các dự án React Native để giải quyết nhiều vấn đề một cách hiệu quả. Tiếp theo, cách thiết kế một giao diện người dùng cuốn hút cũng như có thể sử dụng trong nhiều loại thiết bị khác nhau chính là điều được đề cập trong React Native for IOS Development.

Hãy thúc đẩy sự phát triển sản phẩm của bạn bằng việc sử dụng các Package thông dụng đã được phát triển bởi cộng đồng React Native. Và sau đó, cũng là cuối cùng quyển sách này sẽ hướng dẫn bạn cách tạo ra các "Test case" để kiểm tra lại toàn bộ cũng như cách Submit sản phẩm của mình lên App Store.

Quả thật, React Native for IOS Development sẽ là chiếc gối đầu giường của những bạn trẻ đang từng bước tiến tới tương lại trở thành một IOS Developer. Còn ngần ngại gì nữa mà không tải về quyển sách này, cũng như chia sẻ cho những IOS Developer tương lai như bạn đi nhé.
Google Drive