Đầu tiên muốn Import Preset hay hình thì các bạn bắt buộc phải có phần mềm Lightroom. Nếu các bạn chưa có thì có thể tải về tại Tải Lightroom và giải nén ra để sử dụng nhé. Về cách import hình thì nó cũng gần như import preset vào lightroom vậy. Muốn import preset vào thì các bạn phải import một hay nhiều hình bất kỳ vào.
Để nhập ảnh vào các bạn  chuyển qua tab library, sau đó chọn import và chọn đến thư mục bất kỳ chứa hình ảnh mà các bạn muốn thêm vào. Sau đó chọn toàn bộ hình hay một vài hình mà các bạn muốn chỉnh sửa, sau đó chọn import và chuyển qua tab develop để bắt đầu chỉnh sửa. Và từ bước này các bạn có thể thêm preset từ bên ngoài vào.

Bắt đầu nhập ảnh

Mở Adobe Lightroom CC trong máy tính. Trong mục Library, click nút Import… để mở cửa sổ Import.
Nếu bạn đã cài một thẻ nhớ máy ảnh vào máy tính, cửa sổ Import có thể sẽ mở tự động.
Bắt đầu nhập ảnh
Bắt đầu nhập ảnh

Chọn cài đặt quá trình nhập ảnh

Bạn có thể nhập hình ảnh từ máy tính, ổ cứng hay máy ảnh vào catalog trên Adobe Lightroom.

Nhập ảnh từ máy tính hoặc ổ cứng

- Ở phía bên trái, chọn thư mục hoặc ảnh để nhập. Nếu bạn không tìm thấy hình ảnh, hãy chắc chắn rằng Include Subfolders đã được kiểm tra.
- Ở phía trên cùng, click Add to import mà không cần di chuyển tấm ảnh.
Bạn có thể bỏ qua việc kiểm tra hình ảnh bạn không muốn nhập.
- Ở phía bên phải, hãy chọn các mục khác phục vụ nhập ảnh.
Nhập ảnh từ máy tính hoặc ổ cứng
Nhập ảnh từ máy tính hoặc ổ cứng

Nhập ảnh từ camera

- Ở phía bên trái, chọn thẻ nhớ Amera từ các lựa chọn nơi nhập. Bạn có thể chọn Eject (thẻ nhớ) sau khi nhấn Import.
- Ở phía trên cùng, click Copy. Lựa chọn Add hay Move là không khả dụng khi nhập ảnh từ camera.
Bạn có thể bỏ qua việc kiểm tra tấm ảnh không muốn nhập.
- Ở phía bên phải, nhấn vào bảng Destination, chọn cách thức sắp xếp hình ảnh được nhập (theo ngày, trong folder được chọn hay các folder liên quan). Việc sắp xếp này cần sử dụng với cả bản xem trước trong cấu trúc file của bạn. Ban cũng có thể chọn các công cụ nhập khác ở phía bên phải.
Nhập ảnh từ camera
Nhập ảnh từ camera

Tiến hành nhập ảnh

Click nút Import trong góc dưới phía bên phải của cửa sổ Import để bắt đầu nhập ảnh. Lightroom sẽ tự động đi tới mục Library – nơi hình ảnh được nhập xuất hiện.
Tiến hành nhập ảnh
Tiến hành nhập ảnh

Chỉnh sửa và sắp xếp sau khi nhập ảnh

Khi tấm ảnh đã được nhập, bạn có thể chỉnh sửa, sắp xếp và chia sẻ chúng trên Lightroom. Tạo một bộ sưu tập đồng bộ để truy cập, chỉnh sửa và chia sẻ hình ảnh mới nhập của bạn trên thiết bị di động hay trình duyệt web. Một bộ sưu tập là cách rất đơn giản để sắp xếp ảnh, ví dụ như một album.
Với người sử dụng lần đầu, hình ảnh mới nhập của bạn sẽ được tự động thêm vào bộ sưu tập “My first collection”.
Chỉnh sửa và sắp xếp sau khi nhập ảnh
Chỉnh sửa và sắp xếp sau khi nhập ảnh
Chúc các bạn thành công!