Trong bài viết nay mình sẽ hướng dẫn các bạn các tạo một trang hệ thống trắc nghiệm online bằng Javascript + HTML đơn giản nhất.
Ưu điểm của việc này là tạo ra một trang thi trắc nghiệm online cho người dùng, thi thử các đề như Học tập, Thi công chức, Làm bài test Tiếng Anh,... một các nhanh chóng.
Nhược điểm:
- Với cách thực hiện này về vấn đề bảo mật riêng tư các câu hỏi, trả lời là không thể. Với đối thủ họ sẽ biết cách và lấy mã nguồn của mình về sử dụng.
- Bảo mật các câu trả lời với người dùng không có, tuy nhiên đã làm thi thử thì vấn đề tự làm sẽ tốt hơn là dùng cách học chui.
Phân tích code: Dùng một chuỗi bao gồm câu hỏi và câu trả lời, trong đó các câu hỏi tách nhau bởi ký tự |, trong khi đó trong câu hỏi có các câu trả lời sẽ được tách nhau bởi dấu ; (trong đó câu trả lời đúng sẽ có ký tự [ ở đầu câu). Với câu trúc như vậy, bạn có thể cho bao nhiêu câu hỏi và bao nhiêu câu trả lời cũng được.
See the Pen Thuat toan Trac Nghiem by truongblogger (@truongblogger98) on CodePen.

Màu vàng là câu trả lời của bạn. Màu đỏ là câu trả lời đúng.
Source: thichcode.net