Vậy làm sao để có thể lấy lại được tài khoản Facebook khi quên mật khẩu truy cập? Ngoài việc sử dụng địa chỉ email đăng ký, mã bảo mật thì bạn cũng có thể sử dụng ngay tính năng Số liên lạc đáng tin cậy (Trusted Contacts). Vậy làm sao để thiết lập chế độ này trên Facebok, và lấy lại mật khẩu lẫn tài khoản Facebook qua bạn bè như thế nào?
Đây là bài hướng dẫn giúp bạn bảo vệ tài khoản phòng tránh khi bạn gặp sự cố không đăng nhập được. Đơn giản là bạn tự thêm cho mịnh một cách khác ngoài xác nhận bằng email hoặc sđt để lấy lạ i tài khoản của mình.
Bước 1: Bạn đăng nhập tài khoản facebook cá nhân và chọn “Cài đặt”
Cài đặt
Cài đặt
Bước 2: Bạn chọn vào mục “Bảo mật và đăng nhập” trên cùng phía tay trái
Bảo mật và đăng nhập
Bảo mật và đăng nhập
Bước 3: Tại đây có rất nhiều tùy chọn để bạn tăng cường bảo mật. Trước hết bạn chọn mục “Chọn bạn bè”, tính năng sẽ giúp bạn lấy lại tài khoản khi không đăng nhập được
Chọn bạn bè
Chọn bạn bè
Bước 4: Bạn tiếp tục chọn mục ”Chọn liên hệ tin cậy”
Chọn liên hệ tin cậy
Chọn liên hệ tin cậy
Bước 5: Tại đây bạn chọn bạn bè mà bạn cảm thấy tin tưởng nhất có thể giúp bạn lấy tài khoản. Bấm “Xác nhận” để hoàn tất bảo mật
Xác nhận
Xác nhận