Bộ preset này giúp bạn chuẩn hóa màu sắc và làm sáng những vùng thiếu sáng và làm ảnh đẹp hơn . Mời bạn tải bộ preset này.
Bộ này gồm có cả file màu cho Camera RAW 70. trở lên và Lightroom , bạn có thể sử dụng chúng trên photoshop hoặc Lightroom Lr2 Lr3 Lr4 Lr 5 Lr 6 Lr CC
Típ cho lightroom này, là bạn chụp ảnh chỉnh màu trên máy ảnh cho nhạt màu một chút, về áp dụng là chuẩn.
Bộ Preset Lightroom chỉnh màu ấm áp và làm sáng ảnh
Ảnh 1
Bộ Preset Lightroom chỉnh màu ấm áp và làm sáng ảnh
Ảnh trước
Bộ Preset Lightroom chỉnh màu ấm áp và làm sáng ảnh
Ảnh sau
Google Drive
Pass giải nén mặc định: truongblogger
Nguồn: dohoafx.com