Một tấm hình đẹp đôi khi có thể bị làm xấu do ngoại cảnh tác động, ví dụ như những đồ vật, những nhân vật… không phù hợp xuất hiện xung quanh bức ảnh đó.
Cách xóa chi tiết thừa trong Photoshop vô cùng đơn giản
Một người dùng YouTube vui tính đã trả lời trong phần bình luận, nói rằng "Tôi có thể loại bỏ người nào đó khỏi cuộc sống của mình bằng tính năng này không?"

Xem video dưới đây để tìm hiểu chi tiết.