Có rất nhiều biến thể được thiết kế đẹp mắt với nhiều màu sắc và hiệu ứng. Tất cả các hình ảnh có kích thước 3000×3000 pixel và nền trong suốt.
Đây là gói với 50 hình dạng 3D trừu tượng do nhà thiết kế Hudson Lima chia sẻ, phù hợp với nhiều loại dự án. Có rất nhiều biến thể được thiết kế đẹp mắt với nhiều màu sắc và hiệu ứng. Tất cả các hình ảnh có kích thước 3000×3000 pixel và nền trong suốt.
Chia sẻ 50+ Abstract 3D Shapes tuyệt đẹp cho photoshop
50+ 3D Shapes
Chia sẻ 50+ Abstract 3D Shapes tuyệt đẹp cho photoshop
File 50+
Chia sẻ 50+ Abstract 3D Shapes tuyệt đẹp cho photoshop
Định dạng file .png
Chia sẻ 50+ Abstract 3D Shapes tuyệt đẹp cho photoshop
Chèn mẫu lên thiết kế áo
Download
Pass giải nén: truongblogger